Annin tunneilla opetellaan fuusiovatsatanssia (tribal fusion) ja vaikutteita haetaan muista tanssilajeista ohjaajan tanssitaustan mukaisesti. Tunteja tarjotaan metallimusiikkiin ja tummalla pakanateemalla. Kurssien yhteydessä mainitaan keskittyykö kurssi vain jompaan kumpaan vai onko kurssi näiden teemojen yhdistelmä. Voit lukea dark fusioniin liittyvän blogitekstin täällä.   

 

Anni aloitti viikkotuntien opettamisen keväällä 2020 ja vuosi myöhemmin, keväällä 2021, Annin esiintyvät dark fusion -oppilaat saivat nimen Hallanmaa.

Kuva: Suwi Berg                                                        Kuva: Veera Kontiokari

Dark Fusion -vatsatanssi

Fuusiovatsatanssijan tekniikka voi pohjautua perinteisempään itämaiseen tanssiin tai modernimpaan tyylisuuntaan, jota aiemmin kutsuttiin nimellä tribal fusion. Tribal fusionilla on oma perustekniikkansa, joka eroaa hieman muusta vatsatanssista. Nykyään tribal fusion kulkee monesti fuusiovatsatanssi-nimellä tai transcultural fusion -termin alla. 

Fuusiovatsatanssin (tribal fusion) syntypaikaksi- ja ajaksi mielletään Amerikan länsirannikko 1990-luvulla ja sen luojana pidetään Jill Parkeria. Tyylisuunnan perustekniikkaan on yhdistetty monia eri vatsatanssin elementtejä, mm. FatChanceBellyDancesta ja Salimpour-tekniikasta. Tyylisuunnassa näkee vaikutteita myös katutansseista ja flamencosta. Fuusiolajina tyyli elää ja hengittää ja täten muokkautuu jatkuvasti. Kuitenkin kaikille fuusiovatsatanssijoille yhteisenä tekijänä on tarkan keskivartalohallinnan käyttäminen, käärmemäinen sulavuus ja terävät iskut. Näitä elementtejä yhdistellään myös toisiinsa, jolloin saadaan aikaan liikekerrostuksia, esimerkiksi terävät iskut lantiossa ja pehmeät liikkeet käsissä. Fokuksessa on liikkeiden tarkka erittely, isolaatiot, joilla tanssista saa teknisesti tarkkaa ja lumoavaa.

 

Fuusiovatsatanssia ei olisi olemassa ilman vatsatanssin alkuperämaita, joissa laji kehittyi tuhansia vuosia sitten (tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä). Alkuperäiseen vatsatanssin muotoon viitataan nykyään monesti MENAHT-termillä, joka kertoo lajin olevan kotoisin Lähi-Idästä, Pohjois-Afrikasta, Hellenistinistisestä ja Turkkilaisesta kulttuurista ja pitää sisällään monia eri tansseja. Fuusiovatsatanssi pohjautuu näihin vanhoihin kansantansseihin, vaikka ei edusta tanssien autenttista muotoa.

Dark fusion on kattotermi fuusiovatsatanssille, joka inspiroituu raskaista sävelistä ja synkistä tarinoista. Dark fusion voi olla pakana- tai goottihenkistä tai raskaan musiikin ja sen kuvaston käyttämistä tanssissa.

 

Fuusiovatsatanssi on yleiskäsite vatsatanssitekniikan yhdistämisestä muihin tanssilajeihin, kuten nykytanssiin. Fuusiovatsatanssi ei itsessään edusta tiettyä kansantanssia tai tyyliä, vaan se miltä tanssi näyttää on paljon tanssijasta ja hänen taustastaan riippuvainen.